Sport beweegt je school

‘Sport beweegt je school’ ondersteunt de school stapsgewijs invulling te geven aan haalbare en realistische doelen om een kwalitatief bewegings- en sportbeleid uit te bouwen dat aansluit bij het opvoedingsproject van de school. Dit is een initiatief van de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) en Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw.

SVS wordt MOEV!

Bekijk zeker de nieuwe website van MOEV !!!

  • Alle kinderen krijgen de kans om per trimester één keer tijdens de middag aan sport te doen.
  • Elke trimester organiseren we ook een seizoenswandeling tijdens de middagpauze.
  • We moedigen actieve speeltijden aan door uitgebreid aanbod sport-en spelmateriaal te voorzien op de speelplaats.
  • De leerkrachten van de lagere school gaan regelmatig eens naar buiten om samen met de leerlingen te wandelen of te lopen op hun eigen tempo.